Besídka se střechou z popínavé zeleně, dřevěné pódium i kašna, která svým čistým zrcadlením navodí až zenový poklid. Už v příštím roce má nejatraktivnější část kadaňských hradeb získat ještě lepší vzhled. Práce mohou začít na podzim.

Architekt už odevzdal dokumentaci pro stavební povolení a město může na jaře vyhlásit veřejnou soutěž na dodavatele stavby. „Týkat se bude části parkánů nad řekou, ale také prostranství před hradem a ulice, která vede k parčíku u Kulturního domu Střelnice,“ vyjmenoval kadaňský starosta Jiří Kulhánek. „Začít bychom chtěli v září, abychom nenarušili turistickou sezonu, a úsek dokončíme napřesrok,“ dodal.

Kadaňští mají v úmyslu oživit celý středověký hradební systém tak, aby tvořil jeden celek a lidé měli chuť se tam více zdržovat. Architekti se inspirovali podobou hradeb v 19. století, kdy byly obrostlé zelení a setkávali se tam měšťané. Navíc je rozvrhli do pěti úseků, z nichž každý bude mít jiný ráz i jiné uživatele. Některé budou lákavé hlavně pro turisty, jiné si zachovají intimní ráz, aby zvaly spíše místní.

Původně měly práce začít v úseku od Löschnerova náměstí ke Katově uličce, který bude nejméně náročný na úpravy. Nakonec je ale potřeba odstartovat projekt v části mezi barbakánem a hradem, protože tam bylo zapotřebí velkých úprav. „Z hradeb neodtékala voda, kumulovala se tam a začala je trhat. Museli jsme je tedy odvodnit. A když už jsme je nechali rozebrat až dolů a pak je zase upravili až po vršky, chtěli bychom začít právě tady,“ vysvětlil starosta.

Město Kadaň

Město Kadaň.  Foto: Deník/Roman Dušek

Podle návrhu odborníků z Architektonické kanceláře Uhlík architekti tam vznikne besídka s popínavkami a dřevěná tribuna, díky které se otevřou výhledy do okolí s ještě větší intenzitou. Posloužit může i jako pódium. Novinkou, která v původním záměru nebyla, je kašna. „Půjde o klidný vodní prvek, nic dynamického. V blízkosti je knihovna a obřadní síň, proto jsme reagovali na potřebu zachovat reprezentativní slavnostní prostor,“ nastínil architekt Petr Uhlík s doplněním, že kašna nebude mít historizující podobu. „Půjde o jednoduchou betonovou nádrž v ušlechtilé a světlé podobě,“ dodal.

Původně architekti navrhovali propojit tuto část hradeb s Nábřežím Maxipsa Fíka, což by umožnily například schody. Narazili však na památkáře. Prostor pod hradbami, kde je park před Střelnicí, má být alespoň zušlechtěný a upravený. Pokryjí ho například po zemi se plazící popínavky.

První etapu obnovy hradeb architekti odhadují na 14 milionů korun, vedení města ale věří, že se částka sníží veřejnou soutěží.

Komunitní zahrada

Po tomto úseku by v dalším roce mohla přijít na řadu část, která vede od barbakánu ke Katovu plácku včetně Děkanských zahrad. Součástí má být veřejně přístupná komunitní zahrada a trvalý originálně pojatý stůl.

Část od Katova plácku po Löschnerovo náměstí má posloužit pro setkávání místních podobně jako úsek od zámecké bašty ke Střelnici. Největším rébusem bude pátá část, která ji má provázat s městským úřadem, kde však záměr naráží na stěnu historické radnice a bude zapotřebí zvláštního řešení. Na zokruhování kadaňských hradeb bude složité zachovat právě zdání okruhu, protože jich zhruba čtvrtina chybí a vznikla tak řada hluchých míst.

Pokud by úseky rok za rokem navazovaly, práce by mohly skončit v roce 2023.