Největším zásahem je zhotovení protihlukové stěny a vytvoření salónku, který zafunguje v budoucnu i jako šatna pro účinkující při pořádání kulturních akcí. Do salónku povede přístup hlavními dveřmi ze sálu a bočními dveřmi od baru.

Dále dojde k vybroušení a novému lakování parket. Na závěr nechá obec nainstalovat zabezpečovací systém.

(hun)