close info Zdroj: Deník zoom_in Užívat smějí znak, kde v modrém štítě pod zlatou korunou vyrůstá stříbrná lilie se třemi květy na zlatém stonku a dvěma listy. Vlajka obsahuje modrý list se stejným motivem.

Zastupitelé mohli vybírat z více variant, navržených heraldikem. Zvolili zmíněnou variantu. „Doplňuje k trojici lilií také korunu, na níž lze pohlížet jako na atribut sv. Barbory, které je zasvěcen otvický novogotický kostel z roku 1902 (na místě staršího barokního kostela z roku 1655), přičemž odkaz na sv. Barboru, coby patronku horníků, je zde přítomen rovněž jako symbol hornické minulosti obce a její polohy,“ přiblížil heraldik a vexilolog Jan Tejkal.

Znak současně vychází z podoby historické obecní pečeti, jejíž existenci potvrdil archivní průzkum. V Archivu Národního muzea v Praze jsou v Eichlerově topografické sbírce z let 1828 – 1832 otisky pečetního typáře do červeného vosku, které existenci otvické obecní pečetě dokládají. Tenkrát se Otvice jmenovaly německy - Udwitz. „Pečeť měla vertikálně oválný tvar a její pole obsahovalo korunou převýšený oválný barokní ozdobný štít s figurou tří přirozených lilií na jednom stonku s listy,“ uvedl Tejkal.