O víkendu na přelomu září a října skončila uzavírka otvické Školní ulice, která sousedí s ulicí Obecní. V té totiž stavěli nový můstek, který je součástí protipovodňových opatření Otvic.

Nová konstrukce by měla předejít ucpávání koryta Hutního potoka větvemi a nečistotami, které v minulosti zvedaly hladinu potoka natolik, že hrozilo menší zaplavení nemovitostí. Součástí stavby byla i dřevěná lávka pro pěší.

Rozpočet stavby se vyšplhal na 715 tisíc korun.