Cesta po 190 metrů dlouhé koruně hráze vodního díla Jirkov je v zimním období zavřená každoročně. „Zpravidla přístupovou bránu otevíráme 1. dubna, ale s ohledem na velikonoční svátky, během nichž už můžete vyrazit do přírody, otevíráme dříve,“ uvedla Dana Zikešová, mluvčí Povodí Ohře, které přehradu spravuje. „Vodárenskou nádrž, která se nachází v ochranném pásmu I. stupně, opět uzavřeme 31. října,“ doplnila.

Pěší, cyklisté i maminky s kočárky mohou vodní dílo navštívit každý den od 6.30 do 20.00 hodin. Auto je možné zaparkovat na točně před branou, případně na krajnici po pravé straně vozovky ve směru k bráně. Přes hráz se dá vydat dál cestou vedoucí kolem nádrže směrem k obcím Květnov a Orasín.

Rekonstrukce spodních výpustí na vodním díle Zaječice.
Povodí opravuje přehradu Zaječice. Jeřáb musel dostat ven i tunový hlavní uzávěr

„Protože se jedná o vodárenskou nádrž, která zásobí severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, přístup k vodě je zakázán. Veřejnost prosíme o dodržování zákazového značení a aby odpadky vyhazovali do košů, které tu jsou rozmístěné,“ uzavřela mluvčí Zikešová.

Vodní dílo Jirkov

Jirkovská přehradní nádrž leží v Telšském údolí na řece Bílině. Má 51 metrů vysokou sypanou hráz o šířce koruny 5,5 metru. Je zdrojem pitné vody, vstup do ní je proto přísně zakázaný. Odtok z přehrady využívá vodní elektrárna Jirkov. Prostor kolem nádrže je pro veřejnost uzavřený; kromě období od dubna do října, kdy jsou hráz a cesta kolem vodního díla přístupné pro pěší i cyklisty. V minulosti byla stezka uzavřená kvůli hrozbě pádu skal, které bylo třeba sanovat.

Další technické podrobnosti nabízí stránky Povodí Ohře

Mohlo by vás zajímat: Noví obyvatelé, jaro, vše ožívá. Projděte se chomutovským zooparkem

Zdroj: Deník/Hynek Dlouhý