Oprava svršku kolejí, rekonstrukce mostů, doplnění přejezdů o závory. Na železniční trati mezi Žatcem a Plzní se letos bude hodně pracovat. Na trati jezdí rychlíky na lince Most – Chomutov – Žatec – Plzeň. Špatná zpráva pro cestující je, že se plánují dlouhodobé výluky. Po skončení prací se ovšem zvýší rychlost vlaků, čímž se zkrátí čas cestování.

Příští měsíc začne oprava trati mezi Kryry a Vroutkem na Podbořansku. Práce mají trvat až do prosince. „Obnova železničního svršku zahrne čištění kolejového lože, výměnu kolejového roštu, úpravu bezstykové koleje a opravu geometrických parametrů koleje. Cílem je zvýšení rychlosti vlaků,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Současná traťová rychlost mezi Kryry a Vroutkem je 60 až 70 kilometrů v hodině, po opravách tam budou moderní osobní vlaky jezdit stovkou.

V této souvislosti se od 7. dubna chystá úplná výluka mezi Podbořany a Blatnem. Trvat má 70 dní, tedy do poloviny června. Cestující místo vlaků převezou autobusy.

Největší traťové rychlosti na železnicích na severu Čech.Největší traťové rychlosti na železnicích na severu Čech.Zdroj: Správa železnic

Od začátku srpna do konce října je na téže trati v plánu další větší výluka. Tentokrát mezi Žatcem a Podbořany. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce mostů přes Ohři u Libočan a přes potok Leska a polní cestu u Kněžic. „Výluky mezi Žatcem a Plzní jsou poměrně časté, jsem na ně celkem zvyklá. Není to ale nic příjemného, cestování vlakem je pohodlnější než náhradním autobusem, navíc se musí mezi nimi přestupovat. Výluky jsou často spojené se zpožděními,“ okomentovala Zuzana Skálová ze Žatce, která studuje na Západočeské univerzitě v Plzni a v běžné době jezdí rychlíkem do západočeské metropole poměrně často.

Stav 117 metrů dlouhého ocelového mostu z 19. století u Libočan je tak špatný, že po něm jezdí rychlíky pouze deset kilometrů v hodině. Správa železnic proto plánuje jeho rozsáhlou rekonstrukci, která se prakticky rovná demolici. Na jeho místě vyroste za sto milionů korun nový most.

Rekonstrukce se dočká i deset kilometrů vzdálená dvojice mostů u Kněžic. Jeden vede přes polní cestu do chmelnice a druhý se klene nad potokem Leska. „Most přes lesní cestu nahradíme novou prefabrikovanou železobetonovou obloukovou konstrukcí, most přes potok Leska projde komplexní rekonstrukcí. Sanací projde také nestabilní násep mezi oběma mosty,“ vysvětlila už dříve mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Po dokončení oprav mostů vlaky zrychlí i na nich. Dalším krokem v tomto směru bude osázení osmi železničních přejezdů mezi Blatnem a Žatcem závorami. Dojít k tomu má letos.

Podle Správy železnic nešlo práce na opravě trati na Podbořansku a rekonstrukcích mostů na Žatecku časově spojit do jedné výluky. „Výluka kvůli mostům bude následovat až po opravě úseku Kryry – Vroutek. Dopravci totiž trvají na zachování přístupu do stanice Podbořany vždy alespoň z jedné strany. Není proto možné výluky v úsecích Blatno – Podbořany a Podbořany – Žatec realizovat současně,“ vysvětlil Gavenda.

V Podbořanech je několik průmyslových podniků, které mají železniční vlečku. Například zemědělská společnost AgroZZN či keramička Lasselsberger. Nádraží v Podbořanech využívají také vojáci při přesunu těžké techniky do nedalekého výcvikového prostoru na Doupově.

V příštím roce má na této trati začít rekonstrukce dvou mostů z roku 1872 na severním Plzeňsku nedaleko Plas a Mladotic. A to přes Střelu a Mladotický potok. Zajímavostí je, že u druhého se použije ocelová konstrukce z mostu Gambrinus v Plzni. Ten se v roce 2017 rekonstruoval v rámci přestavby tamního železničního uzlu.