Stavebníci po bezpečnostní diagnostice vyhodnotili, že něketré mostní díly vyžadují předělání. Na vině je také přeložka horkovodu, která se provádí současně s opravou mostu v jeho těsné blízkosti. „Vzhledem k termínu plánované odstávky horkovodu nebylo možné tyto činnosti na obou stavbách zkoordinovat,“ objasňují zástupci firmy Herkul, proč dochází ke zdržení. Kompletní dokončení opravy mostu ve Dvořákově ulici včetně přeložky horkovodu a nájezdu cyklostezky má být hotové do 17. listopadu.