Rekonstrukce mostu na čtyřproudé silnici I/13, která bude trvat do konce září, si vyžádá trpělivost řidičů. Provoz je totiž omezen na mostě (je tu snížená rychlost a provoz sveden ze čtyř do dvou pruhů) i pod ním. Dnes musejí řidiči počítat kvůli bourání stávající římsy mostu, na jehož rozřezání dělníci používají diamantové lano, s šestihodinovou výlukou dopravy v Blatenské ulici pod mostem. Uzavírka pro řidiče i chodce z důvodu bezpečnosti v prostoru pod přemostěním je plánována od 09:00 do 15:00 hodin. I v následujících dnech zde budou provoz řídit mobilní semafory, čeká se na nich déle než je na tamní křižovatce obvyklé.

Opravu mostu, který je v havarijním stavu, dodavatelská firma zahájila 8. února. Práce zahrnují opravu opěr, nosné konstrukce, říms a zádržného systému. Měly by trvat do konce září a vyžádají si 11 milionů korun.

Po dobu rekonstrukce budou řidiči na mostě využívat jen dva jízdní pruhy, jeden v každém směru. Pracovat se totiž bude nejprve na jedné, poté na druhé polovině mostu.

ŘSD už před dvěma lety nechalo opravit na silnici I/13 kvůli havarijnímu stavu i most před železničním přejezdem směrem na Globus. Opravoval se od dubna do listopadu 2012, také tehdy byl provoz zúžen do dvou pruhů. Náklady byly obdobné jako nyní, investor vydal deset milionů korun.

Zhruba pětatřicet let starý most se dočkal první generální opravy, do té doby podléhal jen běžné údržbě.