Uzavírka má skončit začátkem prosince. Objízdné trasy vedou přes Žatec a Kadaň, kde jsou nejbližší silniční mosty přes Ohři.

Trvale platí zákaz průjezdu po spodní účelové komunikaci přes obec Nechranice. Ta je k dispozici pouze pro autobusy, vozidla záchranných složek a pro auta s výjimkou. „Všechny řidiče žádáme, aby zákaz vjezdu na komunikaci pod hrází respektovali a nezpůsobovali zbytečné kolize. Zákaz vjezdu bude navíc zřejmě významně monitorovat Policie ČR,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

V Žatci u Ohře finišuje výstavba cyklostezky směrem na Nechranice.
OBRAZEM: V Žatci u Ohře finišuje výstavba cyklostezky směrem na Nechranice

Při rekonstrukci přelivu jsou v plánu stavební práce, které vyžadují eliminaci dynamických účinků dopravy na konstrukci mostních opěr. „Pro toto zajištění není možné most nad přelivem používat ani pro osobní dopravu,“ upozornil mluvčí.

Přehrada Nechranice je s rozlohou 1338 hektarů pátá největší nádrž ČR, s délkou 3280 metrů má nejdelší sypanou hráz ve střední Evropě. Stavěla se na řece Ohři v letech 1961 až 1968, a to zejména jako zdroj vody pro nedaleké uhelné elektrárny u Tušimic. Tou také zásobuje průmysl na severu Čech, v minulých letech se z ní napouštělo jezero Most.

Přehrada Nechranice.
Silnice na hrázi Nechranic bude půl roku zavřená. Začátek uzavírky se posunul

Z Nechranic neustále odtéká voda spodní výpustí, při vyšší hladině přelivem. Ten má tři segmenty, Povodí Ohře zrekonstruuje všechny. Náklady přesáhnou celkem čtvrt miliardy korun. V roce 2004 skončily práce na prostředním, v roce 2020 na levém a nyní se pracuje na pravém segmentu ve směru pohledu z hladiny. Hotovo by mělo být v roce 2024.

„Úpravy přelivu nám umožní vypouštění většího množství vody z přehrady i při poměrně nízké hladině, a naopak udržení většího množství při vyšší hladině. Budeme tak moci průtokovou vlnu na Ohři pod přehradou více rozprostřít v čase,“ vysvětlil Jan Svejkovský. Laicky řečeno, vodohospodáři budou moci v případě hrozby povodně přehradu dříve a rychleji odpustit a naopak při povodni v ní zadržet více vody, aniž by nekontrolovatelně odtékala přes přeliv.