Její vznik se odhaduje kolem roku 1583, což z ní dělá pravděpodobně nejstarší sakrální památku na území obce. Ani jí se ale nevyhnulo barbarství minulého režimu, který sakrální památky cíleně likvidoval. Na konci padesátých let byla boží muka povalena a zapomenuta. Po jejich znovuobjevení se je obec rozhodla restaurovat. Obnova vyšla na 110 tisíc korun.