Ústecká Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zveřejnila ve středu 8. ledna zajímavé údaje o tom, jak se zhoršila kvalita ovzduší na severu Čech během silvestrovské noci na přelomu let 2019 a 2020.

"Ohňostroje a zábavní pyrotechnika jsou nedílnou součástí silvestrovských oslav. Každoročně jsou tak na přelomu roku naměřeny vyšší koncentrace některých škodlivin," konstatovali pracovníci ČHMÚ.

Zábavní pyrotechnika obsahuje různé chemické sloučeniny a směsi, jež po zapálení vybuchují či vytvářejí zvukové či světelné efekty. Obsahují okysličovadla (dusičnany, chlorečnany) a hořlaviny (uhlí, síra či práškové kovy – hořčík, hliník, železo), ale také například cukry, plasty či pryskyřice. "Odpalování zábavní pyrotechniky velmi výrazně, byť krátkodobě, zvyšuje koncentrace suspendovaných částic PM10 zejména na městských stanicích," uvádí ústav. Jedná se zejména o časový úsek v řádu hodin před a po půlnoci. 

Tak letos zářil ohňostroj nad Chomutovem:

Pro suspendované částice frakce PM10 jsou definovány dva imisní limity – jeden pro průměrnou 24 h koncentraci (50 µg/m3), druhý pro průměrnou roční koncentraci (40 µg/m3).

"Nejvyšší denní průměr 31. 12. 2019 byl naměřen na stanici Chomutov. Hodnota 24h průměru byla 49,3 µg/m3. Nejvyšší denní průměr 1. 1. 2020 byl naměřen na stanici Ústí nad Labem - město, a to na stanici s nejvyšším hodinovým maximem PM10 v severních Čechách pro silvestrovskou noc 2019/2020. Hodnota 24 h průměru byla 54,5 µg/m3. Lze tedy říci, že imisní limit překročen byl, a to díky hodinovým průměrům, kde byly koncentrace více než pětinásobné," uvádí hydrometeorologický ústav.