Hořký konec. Tak se dá označit odcházení Stanislava Děda z chomutovského oblastního muzea. V jeho čele strávil dlouhých 16 let. Nedlouho poté, co ho krajská rada vedle dalších šéfů severočeských galerií a muzeí odvolala, dostal výpověď. Tím jeho působení v muzeu končí.

„Očekával jsem to, bylo to zřejmé,“ okomentoval Děd. „Po osobním rozhovoru s novou ředitelkou muzea Markétou Prontekerovou bylo vidět, že o spolupráci se mnou není zájem. Výpověď přišla v co nejkratším možném termínu, aby se nepropásl ani měsíc,“ míní.

Dovolená a odchod

Ředitelem muzea byl do konce září, už ke 30. říjnu ale dostal výpověď s odůvodněním, že v muzeu není práce, která by odpovídala jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jeho pracovní poměr v muzeu potrvá do 31. prosince, fakticky tam ale skončil už v úterý, protože neměl vyčerpanou dovolenou. „Dostal jsem pokyn, že mám vše předat do 14. listopadu. Vše jsem předal ve velmi syrové podobě. Ve formě položek,“ vadí Dědovi rychlost, s jakou se vše děje.

Podle zákona se stal po odvolání řadovým pracovníkem muzea a sám měl představu, že by se věnoval například archivaci. „Nakonec se ale moje pracovní vytížení mělo soustředit jen na předání funkce,“ poznamenal Děd.

To připustila i ředitelka Markéta Prontekerová. „Jeho konkrétním úkolem bylo skutečně pouze předání funkce ředitele,“ uvedla. Důvody výpovědi nechtěla více rozebírat.

Odkázala na zákoník práce, jímž se výpověď řídila, a také na fakt, že se Děd zaobírá možností podat žalobu. „Mám v úmyslu se bránit,“ přisvědčil Děd. „Výpověď považuji za protiprávní. Byla podaná dříve, než byl zpracován předávací protokol, ze kterého by teprve vyplynulo, co ředitelka ode mě převezme, a na základě kterého by se dalo určit, co bych v muzeu mohl dělat,“ vysvětlil.

Podle ředitelky faktické předání funkce z té největší části proběhlo. Děd oponuje, že z pěti protokolů nebyly dva uzavřené a inventura sbírek může trvat až dva roky. I proto kritizuje, že ho rychle „odstavili“. „Inventarizace bude s ohledem na vysoký počet sbírkových předmětů skutečně probíhat několik měsíců. Byla ale stanovena inventarizační komise, která provede kontrolu sbírek podle legislativně stanovených pravidel,“ vysvětlila další postup Prontekerová. „Členem této komise není pan Děd, nelze tím tedy podmiňovat setrvání v instituci,“ osvětlila.

Bez jeho účasti doběhnou rozpracované projekty, například uvedení putovní výstavy Waltera Kudlicha na Slezské univerzitě v Opavě, kterou připravoval. „Nejsmutnější na tom je, že o mé pracovní kontakty nikdo nejeví zájem. Nikdo se neptá, převezmou jen to, co je rozpracované,“ řekl Děd.