Na Pyšné má opět své místo pamětní deska , která skládá hold jejím obyvatelům. Těm, kteří padli na bojištích v první světové válce v letech 1914 – 1918. O její návrat se zasloužili někdejší rodáci, kteří byli na konci války odsunuti do Německa.

Zpět ke kořenům

„Před čtyřmi nebo pěti lety nás zkontaktovala paní Čechová, která přišla s nápadem vrátit desku na prázdné pietní místo," přiblížil starosta Milan Čapek. „Spolu s dalšími rodáky nás tím předběhla," doplnil.

Paní Čechová, lépe řečeno paní Gertrud Schmitzer rozená Czech, je dcerou prvorepublikového starosty Pyšné, za něhož v roce 1926 kamenné pietní místo vzniklo. Na vlastní náklady ho tenkrát nechali zhotovit a usadili v něm desku rodáci z Pyšné.

Paní Gertrud byla s řadou dalších obyvatel v roce 1945 odsunuta do Německa. Tenkrát jí bylo dvanáct let. Přibližně v téže době byla deska sňata a památník zůstal několik desítek let prázdný. Až před nedávnem se rodačka z Pyšné, která nezapomněla, vrátila a s pomocí dalších rodáků nechala na vlastní náklady vyrobit novou desku. Text na ní je vyveden v českém i německém jazyce.

Desku na Pyšné slavnostně odhalili před dvěma týdny. Obec Vysoká Pec, do jejíhož katastru Pyšná spadá, se postarala o důstojný vzhled místa. Nechala posekat vysokou trávu a odstranit houští. Uhradí také instalaci desky a výrobu válečného kříže obětem války. „Nešlo to s předstihem, protože jsme nevěděli jaký materiál bude použit," podotkl starosta. Deska je nakonec z tvrdého plastu a korespondovat by měl i kříž.


Zmizelé kroniky z Chomutovska


Pamětní deskou to začalo, ale neskončilo. Snaha někdejších obyvatel Pyšné má překvapivou dohru. Jednání s rodáky, kteří dnes žijí v Německu, se účastnili i muzejníci Oblastního muzea Chomutov, kteří věděli, že dříve existovala historická kronika Pyšné, jež po válce zmizela. Po nějakou dobu po ní v Německu pátrali a uspěli. Kromě ní našli i kroniky dalších obcí na Chomutovsku. Kopie těchto svědků starých časů budou brzy k dispozici i v chomutovském muzeu.