Cílem obnovy je vytvoření veřejně přístupné relaxační zóny. Plochy budou zpevněné s využitím předrcené suti, vyčištěné a zatravněné. V místech s větším převýšením bude osazeno ocelové zábradlí.