Důvodem je velmi nízký průtok, které vodní toky mají. Odběry by mohly uspíšit kyslíkový deficit, který by negativně ovlivnil celý ekosystém v tocích. Na dodržování zákazu budou vodohospodáři dohlížet kontrolami.