Volně se povalující spisy s citlivými údaji na stole či kupčení s klientskou databází. Pokud si na takovou praxi někdo troufl, od května narazí na novou směrnici Evropské unie provázenou vysokými pokutami. GDPR (General Data Protection Regulation) nebo jinak Obecné nařízení o ochraně osobních údajů má platit od května. Už teď však dělá těžkou hlavu především malým obcím.

„Tím největším strašákem jsou peníze. Musíme si zajistit specialistu – pověřence, který to udělá za 80 tisíc,“ vysvětlil místostarosta městyse Kovářská Milan Duháň. „Nezbývá nám ale, než udělat rozpočtové opatření, zanadávat si a jet dál. Nepoděláme se z toho,“ rázně dodal. Náklady plánuje snížit díky spolupráci s dalšími obcemi.

Povinnosti, které z GDPR vyplývají, je ale více. „Musí se udělat analýza stávajícího stavu, která řekne, kde jsou slabé a silné stránky ochrany dat. Očekávám, že bude stát padesát tisíc korun,“ přičetl další položku starosta Hrušovan Petr Šmíd. Podle něj se malé obce čím dál více potýkají s narůstající agendou i náklady. „Těchto mandatorních nákladů daných zákonem je strašně moc. Úkoly přibývají a nikdo neřeší, že obec se má věnovat rozvoji,“ vadí mu.

Analýza má být zpracovaná do května a organizace se do té doby musí zbavit také slabých míst. Přesto ne všechny obce žijí přípravami na GDPR. Některé zvolily vyčkávací taktiku. „Čekáme jakou metodiku nám poradí ministerstvo vnitra,“ uvedla starostka Bílenců Petra Kubániková. Vzhledem k tomu, že jsme členem Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko, chtěli bychom získat pověřence jeho prostřednictvím,“ doplnila dál. 

Nařízení o ochraně osobních údajůIlustrační foto.Zdroj: DENÍK/Filip MachMěsta mají při svém rozpočtu i personálním obsazení menší problém při zajištění všeho potřebného pro GDPR. Například Chomutov právě provádí výběr dodavatele na zajištění analýzy magistrátu a jeho organizací. Další úkoly, které souvisí s aplikací nařízení EU, si pak zajistí samy organizace. Město pak s největší pravděpodobností zajistí pozici pověřence.

S touto pomocí může počítat i Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Hora svatého Šebestiána, Hrušovany, Spořice, Strupčice a Vysoká Pec. Jim i ostatním vesnicím totiž Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko (DSO) poslal dotazník, který zjišťoval jako formu pomoci by přivítaly. Kromě funkce pověřence nabídl poradenství například formou revize vnitřních směrnic obce a další poradenství při zpracování vstupní analýzy.

„Důležité je, že ani dnes žádná obec či organizace založené a zřízené obcemi, nenakládá s osobními údaji nezodpovědně a že postupují zcela v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění,“ vyzdvihl předseda DSO Jan Mareš, který je současně náměstkem primátora.

Svazek své členy také pravidelně informuje na jednáních valné hromady, rady a při setkáních starostů o metodice či aktuálním výkladu nařízení. „Pro zástupce obcí a ředitele školských zařízení jsme již koncem listopadu uspořádali školení na toto téma. O školení byl velký zájem,“ uvedla manažerka svazku Lenka Kynčilová.

Podklady a metodiky lze najít také na webovém portálu Svazu měst a obcí ČR a stránkách Ministerstva vnitra.

GDPR je namířeno proti kupčení a zneužívání osobních údajů. Platit začne 25. května. Za jeho nedodržení hrozí vysoké sankce.