„Je mi ctí předat vám cenu, na kterou vás nominovali obyvatelé našeho města, za to, že jste se svým životem a prací nesmazatelně zapsali do dějin města Chomutova,“ řekl laureátům primátor města Jan Mareš.

Ceny Jiřího Popela z Lobkovic byla udělena již po sedmé v novodobé historii města. Vedení města tímto oceněním vyznamenává osobnosti, které se svým konáním významně zapsaly do života města Chomutova. Přínos každého může být v různých oblastech veřejného života, jako například v kultuře, sportu, vědě, vzdělávání, lékařství, architektuře. „Nominace jsou o to cennější, že jsou dílem veřejnosti. Těch, kteří si všímají ve svém okolí výjimečných lidí, jež dokáží dávat společnosti něco navíc ať už ve svém oboru nebo v zájmové činnosti,“ dodal primátor.