Vzrostla i výroba

Ocelářské a železárenské závody v Chomutově, Hrádku u Rokycan a ve Veselí nad Moravou vyrobily a zpracovaly za prvních šest měsíců letošního roku 97 tisíc tun kvalitní oceli. Ve srovnatelném období loňského roku přitom vyrobily 88 tisíc tun. Meziroční nárůst objemu výroby představuje deset procent.

Po ztrátě zisk

Z-Group Steel Holding je po loňské ztrátě nyní v kladných číslech. Pololetní výsledek hospodaření přesáhl 110 milionů korun. Holdingu se tak daří odstraňovat propad z loňského roku, který způsobila především rozsáhlá havárie v chomutovských válcovnách na přelomu srpna a září. Havárie zcela zastavila výrobu na tři měsíce a znamenala i snížení produkce a částečnou odstávku ocelárny v Hrádku u Rokycan, kde se pro chomutovský závod vyrábějí vstupní ocelové ingoty.

Holding ustál krizi

Holdingu Zdeňka Zemka se díky úsporným opatřením podařilo ustát celosvětovou krizi. Dostal se zpět do kladných čísel a začal vytvářet mírný zisk. „Havárie v chomutovském závodě, kterou podnik nepamatuje od sedmdesátých let minulého století, pozitivní vývoj zbrzdila. Následky se ale podařilo odstranit v rekordně krátkém čase. Zároveň se ukázala kvalita chomutovské produkce, když během několikaměsíční odstávky zákazníci nepřešli ke konkurenci a byli ochotni si na trubky z Chomutova i delší dobu počkat. Nyní jede válcovací trať v chomutovském závodě na plný provoz," uvedl mluvčí holdingu Miroslav Slaný.

Investice

Zemkovi se podle Slaného současně daří postupně investovat do údržby a nezbytných modernizací provozů, aby podniky mohly vyrábět složitější produkty s vyšší přidanou hodnotou a obstát na celosvětovém trhu zaplaveném levnou konkurencí z Číny, Indie a Turecka.

Potíže evropského ocelářství

Světové ocelářství, včetně asijského, trápí nadbytečné kapacity. Ocelářský průmysl v celé Evropské unii bojuje o udržení se při životě. Energeticky vysoce náročné odvětví je navíc zatěžováno růstem cen energií a zpřísňující se ekologickou legislativou snižující konkurenceschopnost při již tak obtížných tržních podmínkách. Evropské sdružení oceli (Eurofer) odhaduje přebytek výrobních kapacit v EU na 40 milionů tun, což je přibližně jedna pětina celkových unijních kapacit. Odvětví, jež v EU zaměstnává kolem 360 tisíc lidí, tak čelí řadě úskalí.. Poptávka ze strany hlavního odběratele, sektoru stavebnictví, neroste a ani automobilky ho nezachrání. Zřizují totiž nové továrny nikoliv v Evropě, ale v Asii.

V potížích i jednička na trhu

Klesající poptávka, padající ceny a rostoucí náklady dostaly do ztráty loni i světovou ocelářskou jedničku Acelor Mittal. Se ztrátami se potýká také německý koncern Thyssen Krupp.

Čtvrtá největší skupina

Z-Group Steel Holding je čtvrtou největší ocelářskou skupinou v ČR, zaměstnává přes čtyři tisíce lidí. Skupina má výrobní hutnické a železářské závody v Chomutově, Hrádku u Rokycan a ve Veselí nad Moravou.

Více než tři čtvrtiny produkce, která nachází uplatnění například v dopravě ropy, plynu, vody, v systémech klasických i jaderných elektráren, v běžném strojírenství, stavebnictví nebo v nábytkářském průmyslu, putuje na zahraniční trhy, z toho většinou do zemí EU.

Holding, jehož podniky mají tradici sahající až do roku 1870, má obchodní partnery po celém světě. V současnosti dodává do více než čtyřiceti zemí světa.