Nad rámec běžného svozu si mohou koupit pytel, který popeláři vyvezou. Dosud platili sedmikorunový poplatek. Nově ale zastupitelstvo rozhodlo o navýšení poplatku na čtyřicet korun.

K navýšení dochází proto, že nově je k ceně pytle započtený i poplatek za uložení odpadu na skládce. Ten se dosud neplatil.

(hun)