V soutěži se hodnotí nejen samotná úprava, ale i čistota a výzdoba na chodbách v bezprostřední blízkosti vchodu do domu.

Klání se může zúčastnit kdokoli, kdo bydlí ve městě v bytové jednotce. Přihlášku do soutěže je možné podat do 30. dubna na městském úřadě. Tři první vítězné vchody získají odměnu pro další údržbu vchodu a také tajné překvapení.