„Od září zateplujeme tamní bytové domy, týká se to osmnácti bytů," říká Zdeněk Valenta, starosta Března, pod nějž osada patří. Do zimy budou stavební práce za tři miliony korun dokončeny.

Vítanou investicí je také výstavba čističky odpadních vod. „Stávající čistička špatně funguje, pochází totiž ze šedesátých let," dodává starosta. Jsou na ni napojeny právě výše zmiňované panelové domy. Náklady jsou rozpočtovány na 1,68 milionu korun včetně DPH.

Obyvatelé rodinných domů v takzvaných starých Nechranicích se k čističce připojovat nebudou pro velkou vzdálenost. „Zde předložíme zastupitelstvu návrh, aby obec určitou částkou přispěla majitelům rodinných domů například na výstavbu domovních čističek," nastínil své plány starosta.

V Nechranicích probíhá také nová výsadba zeleně od panelových domů až k výtoku řeky Ohře z přehrady. Budou zde vysazeny nové okrasné, ale i ovocné stromy a keře. Příští rok plánuje Březno rekonstruovat vjezdovou komunikaci na nechranickou náves. V současnosti ji totiž tvoří pouze nezpevněná komunikace.