„Vzhledem k tomu, že znak máme již od roku 1998, chtěli jsme ho mít doplněný i vlajkou,“ dodává starosta Pavel Kozlík.

Jak bude vypadat, dostali příležitost rozhodnout přímo obyvatelé. Zastupitelé nejprve vybrali čtyři heraldicky schválené návrhy, zúžili výběr na dva a o konečném vítězi hlasovali obyvatelé Libědic. Obec teď čeká na vyjádření o schválení podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny. 

(hun)