Prohlídka stále fungujícího hnědouhelného lomu, plavba po jezeře i čas pro nákupy. Obec Březno si pro své obyvatele připravila zájezd do středoněmeckého uhelného revíru. Čeká je exkurze po lomech i nákupy v nedalekém Lipsku.

Zájezd se uskuteční 25. září. Přihlášky jsou k dispozici v místním infocentru.