V Chomutově v pátek uctili Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva pietním aktem v městském parku. Studenti, žáci základních škol, zástupci spolků a další Chomutované se shromáždili u památníku dvou světových válek, ke kterému představitelé města položili věnce.