Za liškou vyrazilo několik desítek koní. Do klusu jim troubili trubači ze skupiny Halali Jirkov.