Z bran chomutovského zooparku vyjel povoz s koňmi, následovaný krokodýly a nosorožci, kteří se vezli na hřbetě koní. Následoval vodník, bílá paní, klauni, nevěsta se strništěm na tváři i hudebníci hrající na valchu. Společně došli na náměstí 1. máje, kde tančili a sváděli k nevázanosti také diváky.

V Kadani má c. k. Masopust již tradičně na povel dobrý voják Švejk. Od starosty převzal klíč od města a na jeden den v roce ho tak zbavil vlády nad Kadaní. Mezi maskami nechyběla paní Smrt či třímetroví dlouháni v kloboucích, kteří tlačili kočár s kouřícím miminem. Všichni se pak společně posunuli k řece Ohři a utopili Moranu, aby se zima klidila pryč.