Zaplněné chomutovské náměstí bylo na Štědrý den, v neděli 24. prosince, svědkem pověsti o narození Ježíše. Legendu převyprávěl živý betlém.

K jesličkám přicházeli řemeslníci, pastevci, hospodyně a nechyběli samozřejmě ani tři králové. Diváci si ve sváteční den připíjeli svařeným vínem a  přáli si veselé Vánoce.