Pod vánočními stromky v mateřinkách, na návsích i náměstích Chomutovska ve středu v jeden čas zazněly koledy, které si společně zazpívalo přes tisíc lidí. Strávili tak příjemné chvíle při tradiční akci Deníku Česko zpívá koledy.

Hlavním místem, kde zněly písně nejsilněji, bylo chomutovské náměstí 1. máje. Za cinkání zvonkohry tam zpíval andělský sbor složený z nejlepších  zpěváčků všech chomutovských mateřinek a s nimi všichni přítomní. A aby se jim nezatoulala slova, posloužily jim pro tuto příležitost vytištěné zpěvníky.

I když ne každý je potřeboval. „Zpívala jsem, ale bez zpěvníku. Jsem ještě ze staré školy a mám koledy naučené od maminky,“ prozradila s úsměvem například Ivana Kačírková z Chomutova.

Chomutovští andělé si po svém malém koncertu odnesli čokoládovou odměnu, kterou věnoval Globus, ostatní pak sváteční zážitek.

V Chomutově se zpívalo také před školou na Březenecké, mateřinkou na Zahradní a v Šafaříkově ulici. Dále v chomutovském Domečku, v Dětském domově v Čelakovského ulici a zpívali i obyvatelé a zaměstnanci Sociálních služeb Chomutov. Koledy zněly z chomutovské Czechie, z kláštereckého náměstí i kadaňské ulice Kpt. Jaroše. Dětské hlásky byly slyšet z mateřinky Nerudova v Jirkově a od klášterecké školy Petlérské. Lidé zpívali v Údlicích, ve Vrskmani a zapojila se i Městská správa sociálních služeb v Kadani.