Tento víkend se v kostele sv. Michaela Archanděla uskutečnil koncert sboru Aurum. Na děti zase později čekala trojice Mikuláš, anděl a čert, kteří prověřili charakter i recitační schopnosti nejmladší generace. A tentokrát přišel i kouzelník.