Zamilované páry, které chystají svatbu v Černovicích, budou moci složit manželský slib na jakémkoli místě na území obce. Může to být na hřišti, u obecního řadu, ale i třeba přímo na zahradě svatebčanů.

Zastupitelé odhlasovali takový návrh z toho důvodu, že obec nemá žádnou oficiální oddací místnost, kde by obřady mohly probíhat v důstojné podobě.