Cena Natury 2000 je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000. V letošním roce bylo v pěti kategoriích přihlášeno celkem 93 projektů z celé Evropy. A zmíněný projekt se dostal až mezi finalisty v kategorii Přeshraniční spolupráce a vytváření sítí.

„Porota nakonec ocenila jiný projekt, samotná finálová nominace ale řadí podnik Lesy České republiky do prestižní evropské ligy v ochraně přírody," uvedl výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický.

Na českém území se podařilo regenerovat desetihektarové rašeliniště na Chomutovsku. „Do bezmála dvou a půl kilometru dlouhých příkopů jsme umístili 281 sypaných, prkenných nebo kombinovaných hrazení, která zadržují a zpomalují odtok povrchové vody. Postupně by se tak měly obnovit původní biotopy," vysvětlil postup Lesů ČR Jiří Stonawski, vedoucí Oddělení ochrany přírody podniku.

Spolu s Lesy ČR se na projektu významně podílely také Saské státní lesy (Sachsenforst). V Sasku se podařilo obnovit dalších deset rašelinišť. Český projekt vyšel na 2,4 miliony korun. Dva miliony přispěla Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbytek uhradily Lesy ČR.

Oba podniky chtějí ve spolupráci pokračovat. „Jednáme například o aktivní podpoře krušnohorské populace tetřívka obecného, která je jednou z posledních vitálních populací tohoto druhu ve střední Evropě," dodal ředitel Lidický.