Konec stagnace

Během unikátního projektu, který zahrnoval rašeliniště o rozloze cca 210 hektarů, se postupně postavily přehrážky pro zadržení vody a její opětovné svedení zpět do rašelinišť. „Tady na rašeliništi Kriegswiesse bylo potřeba umožnit vodě, aby mohla proudit i na německou stranu,“ řekl Zdeněk Růžek, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Teplice. Právě obnovení průtoku vody umožní ekosystému rašeliniště se znovu začít rozvíjet, což byl hlavní cíl projektu.

Výsledky jsou vidět už teď

A co přesně bylo potřeba udělat? „Uzavřeli jsme umělé odvodňovací příkopy a to výstavbou potřebného počtu hrazení. Srážková voda se tak v rašeliništích zadrží a okamžitě neodteče. Rašeliniště mají možnost se hloubkově zamokřit a vytvořit zásadní předpoklad pro tvorbu nové rašeliny,“ uvedl ředitel. Celý projekt však přispěl k zachování dvanácti rašelinišť. Podle jeho slov je už teď možné pozorovat zvýšení hladiny vody v rašeliništích.

Teď je to na přírodě

Rašeliniště se teď přenechají dalšímu přirozenému vývoji. V průběhu příštích let se budou monitorovat hladiny spodních vod, stejně tak i výskyt a vývoj cílových rostlinných a živočišných druhů. O tom, zda bude dosažen prioritní cíl projektu, tedy že rašeliniště se svými typickými rostlinnými a živočišnými druhy v Krušných horách znovu ožijí, rozhodne teprve budoucnost. Už i proto, že rychlost růstu rašelinišť a vrchovišť je 1 mm za rok.

Obnova rašelinišť stála více než jeden milion eur, projekt financovala EU.