Už jen týden. Po letech, kdy se v kadaňském kostele Čtrnácti sv. Pomocníků střídaly restaurátorské týmy, se památka opět otevře veřejnosti. Poprvé tak uvidí, jak se odborníkům podařilo zrestaurovat vnitřní malby, vitráže, mobiliář a také zachránit varhany. Práce včetně opravy střechy stály 53 milionů korun, největší díl nákladů pokryly evropské dotace.

„Práce trvaly téměř čtyři roky, tedy o něco déle, než jsme předpokládali, protože odborníci objevili věci, se kterými se původně nepočítalo,“ uvedl Petr Liebscher, správce františkánského kláštera, do jehož areálu kostel patří. Nečekané objevy se týkaly především nástěnných maleb. „Jedná se například o výjevy na stropě, erb v hlavní lodi a v bočních stěnách hlavní lodi se objevily nečekané figury – apoštolové,“ přiblížil.

Podle jeho slov restaurátoři povětšinou zůstali u malebné vrstvy z roku 1614, která je přiznaná v největší části kostela. „V té době tolik maleb nevznikalo, díky tomu jsou unikátní,“ podotkl Liebscher.

Obnovené vnitřní prostory budou moct lidé obdivovat poprvé 3. července, kdy se kostel slavnostně otevře a následně bude trvale přístupný. Návštěvníci tam uvidí malby a vybavení v uspořádání, v jakém je dosud nebylo možné spatřit. „Buď byly v kostele viditelné stejné malby jako dnes, tehdy tam ale ještě nebyly barokní a rokokové oltáře, kazatelny a zpovědnice. A když tu tento mobiliář byl, malby byly opět zamalované. Co je v kostele vidět dnes, je esence všeho, co tu naši předkové vytvořili,“ nastínil.

V průběhu prací odborníci odhalili náhrobky rytířského rodu Fictumů, dalších významných osobností a jiné nálezy. Ne všechny mohou být přiznané. Z některých ale byly udělané věrné odlitky, které jsou nyní vystavené v klášteře. Veškeré detaily maleb, mobiliáře, ale také práci restaurátorů a archeologů bude možné vidět díky snímkům a videím. Součástí projektu byla totiž i digitalizace památky. Tyto práce probíhají v těchto dnech.

„V interiéru kostela bude umístěno šest informačních kiosků, na kterých budou kompletní informace k dané části kostela. Texty, fotografie umožňující zvětšení detailů maleb, na které návštěvník ze země nemůže vidět, 3D skenů oltářů, soch a podobně,“ přiblížil Lukáš Tomko, jednatel poradenské kanceláře Consilium Bonum, která byla zpracovatelem žádosti o dotace z IROP. „Velká část bude zpřístupněna také přes internet formou virtuální prohlídky kostela,“ doplnil. Tato část prací by měla být dokončená v průběhu prázdnin.

Finalizace se týká ještě několika děl v kostele, nejčastěji se jedná o drobné řezby. Do konce roku bude doplněný oltář Čtrnácti sv. Pomocníků, kde zatím chybí sošky svatých. Originály byly v minulosti ukradené, nahradí je tedy repliky. „Tento oltář je duchovně nejdůležitějším místem v celém klášteře. Podle legendy tam původně stála šibenice a stal se tam zázrak. Od tohoto místa se celý klášter vybudoval, nejdříve kaple, potom vše ostatní,“ vysvětlil správce kláštera.

Kostel s klášterem patří Biskupství litoměřickému, město Kadaň má ale památku dlouhodobě v pronájmu. Snažilo se ji prosadit na mezinárodní seznam UNESCO, to se ale nakonec nepodařilo.