Ze strany pořadatelů zdejšího land artového festivalu a popularizátorů místa ale panují mírné obavy, aby se až mysticky vzhlížející krajina nezměnila.

Obnovu rybníka provádí majitel části údolí, jímž je Antonín Stříbrný a jeho spolek Königsmühle. Jeho konání sledují umělci a milovníci této lokality, kteří zde v létě pořádají land artový festival. Budování rybníka zatím ustoupilo pět stromů. „Všechny stály na bývalé hrázi rybníka, který bude v příštím roce obnoven,“ sdělil Petr Mikšíček, spisovatel, fotograf a popularizátor Krušných hor.

Kácení ale nebylo podle Mikšíčka žádným fatálním zásahem do krajiny, na území stojí ještě solitérní stromy, kterých by se kácení už dotknout nemělo. V roce 1994 byla krajina bývalé osady vyhlášena chráněným územím a je přírodní rezervací s několika druhy vzácných rostlin.

Investor chce v obci vybudovat původní horní mlýnský rybník, přepad z rybníku a vodovodní přivaděč. Nacházely by se na pozemcích, které podnikatel před časem zakoupil. Redakce požádala Antonína Stříbrného o bližší představení projektu, dosud se ale nevyjádřil.

Před časem však pro Týdeník Euro odmítl, že by měl s osadou komerční plány, byť v Krušných horách, i v blízkosti zaniklé osady, provozuje penziony. Odmítá, že by se tvář Königsmühle měla radikálně měnit. „Chceme obnovit rybník, který tam historicky byl, a to včetně náhonu. Dá to té lokalitě nový náboj a jiskru,“ popsal podnikatel.

„Zároveň bychom rádi zakonzervovali dvě stavby, které jsou teď na pozemcích ve vlastnictví našeho spolku Königsmühle. Aby dále nechátraly a došlo k jejich úpravě, eventuálně k mírnému dostavění, aby pokud možno připomínaly stavby,“ uvedl pro týdeník. Stavební úpravy na budovách jsou podle Stříbrného nutné, jinak by podlehly narušené statice. Záměr posuzují úřady od roku 2016, nyní má všechna potřebná povolení.

Skupina nadšenců kolem Petra Mikšíčka ale zatím netuší, jak bude celý projekt vypadat a zda nebude mít dopady na konání land artového festivalu i na vzhled krajiny. „Bohužel stále nemáme k dispozici mapu či vizualizací, jak bude rybník vypadat, i když jsme několikrát žádali investora o zaslání podkladů. Obáváme se, aby stavba nebyla příliš masivní a s využitím betonu,“ připustil pochyby nad projektem Mikšíček.

S krajinou by podle něho ladil pouze rybník a vodní kanál zhotovený s využitím dřeva. „Je to ale náš laický názor, podrobný projekt rybníka neznám,“ doplnil. Na stavbu by podle všeho měli dohlížet archeologové.

Majitel pozemků pořadatelům festivalu slíbil, že v létě land art proběhne, hlavní práce by měly začít až po něm, v září 2021. „Co ale víme, stavitel má povolení už od 1. srpna 2021. Pokud by tedy práce začaly už v srpnu, budeme muset festival zrušit, neboť nechceme návštěvníky mírumilovného údolí vyděsit pohledy na drastické zemní práce a výkopy, které jistě nastanou,“ vysvětlil Mikšíček.
Kvůli covidovým opatřením se letošní ročník festivalu nekonal. V roce 2021 oslaví land artové setkání deset let své existence.

V osadě Králův Mlýn stávalo šest domů a domov tu do roku 1945 mělo šest desítek obyvatel. Kvůli německé národnosti museli po válce místo opustit, vesnice pak zanikla. Pokud chcete místo zažít na vlastní kůži, můžete se tam rovnou vydat. Osadu najdete u silnice č. 223 v údolí Černé vody pod Hájským kopcem. Turistům je k dispozici takzvaná Útulna. Na dálku se můžete seznámit s místem skrze portál https://konigsmuhle.cz/. V letošním roce také vyšly vzpomínkové pohlednice, jejichž zakoupením můžete podpořit zachování Králova Mlýna. Najdete je na e-shopu www.greatwalks.cz/shop.