Obří investiční akce Ústeckého kraje, kterou je výstavba Chomutovského obchvatu, bude dokončená později, než bylo v plánu. Původní termín byl stanovený na jaro, přesouvá se ale na konec příštího roku. Souběžně se pracuje na všech třech etapách.

„Zásadním problémem byl nález starého důlního díla, které bylo třeba sanovat,“ zdůvodnila prodloužení termínu mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Poddolované území se nachází přímo pod mostní estakádou. Stavebníci ze společnosti Eurovia na něj přišli předloni při zakládání mostních pilotů a po dohodě s investorem místo sanovali. Další práce na estakádě probíhají i v těchto dnech.

„V současné době je osazena kompletní nosná ocelová konstrukce mostní estakády a probíhá betonáž mostovky,“ nastínila mluvčí společnosti Iveta Štočková. „Další práce jsou převážně spjaty s budováním hlavní trasy komunikace, na kterou mostní estakáda navazuje a práce na vedlejších obslužných komunikacích,“ doplnila. Přemostění je součástí třetí etapy, na které se podílejí také společnosti Herkul, Silnice Group a SMP CZ. Právě tato část má být podle předpokladu dokončená v závěru roku 2022.

Společnost Eurovia souběžně pracuje také na druhé etapě, která je výhradně v jejích rukách. Jedná se o úsek od Zadních Vinohrad k novému kruhovému objezdu u Otvic. „Na komunikaci a cyklotrase jsou dokončené finální asfaltové vrstvy. Probíhají dokončovací práce jako je zřízení protihlukové stěny v délce zhruba 1 200 metrů, ohumusování veškerých ploch dotčených stavbou, vegetační úpravy, příprava na realizaci vodorovného a svislého dopravního značení a zřízení svodidel,“ informovala Štočková. Tato část má být zakončená na jaře příštího roku.

Stavebníci se činí i na úseku v ulici A. Muchy. „Na této první etapě se asfaltuje a také zde probíhá výstavba protihlukové stěny,“ doplnila Fraňková.

Obchvat je jednou z největších investic Ústeckého kraje za 21 let jeho existence. Původně byly vyčísleny na 597,5 milionu korun. „Aktuální cena včetně všech uzavřených dodatků činí 736 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty,“ informovala nově o nákladech Fraňková.

Hlavním cílem této investice je zlepšit napojení Chomutova a okolních obcí na páteřní komunikaci I/ 13. Současně ale odlehčí Otvicím, které jsou přetížené dopravou. Ty se ji zatím pokoušejí zklidnit alespoň s pomocí radaru. „Zatím jsme ve zkušební fázi, ale myslím, že trochu pomáhá,“ domnívá se starostka Otvic Aneta Hutyrová. „Přes den, kdy se obcí táhne kolona aut, to nepoznáte, je to ale znát večer, když se doprava zklidní. Dříve řidiči viděli rovinku a šlapali na plyn, teď přibržďují, dávají si pozor,“ míní.

Obec plánuje sčítání vozidel, aby později dokázala porovnat, zda se intenzita dopravy po dostavbě snížila. „Sčítání plánujeme před otevřením obchvatu a nějakou dobu poté. Pak budeme schopni říct, ano, pomohl nám anebo ne, vůbec,“ dodala starostka.