Tak problematický, že investor (společnost Herkul, a.s.) teď žádá město o prodloužení termínu stavby o dva roky. Podle smlouvy měla totiž firma začít stavět nejpozději v březnu tohoto roku. Město už podle smlouvy uplatnilo pokutu za nedodržení termínu ve výši dvě stě tisíc korun.

Kde je problém?

Největší komplikací je fakt, že investor nemůže sehnat do obchodního centra potravinový řetězec. A takový market je pro podobná centra klíčový, na něj se nabalují menší obchody či služby. Původně domluvený prodejce potravin si své plány rozmyslel a dalším se do Chomutova nechce. Dokonce prý aktuálně hodnotí Chomutovsko jako oblast se špatnou kupní silou.

Společnost Herkul se dokonce snažila celý projekt prodat dál (sama ho také koupila, od developerské společnosti RENT CZ). Ale ani kupce není lehké najít. Odrazují je hlavně vysoké náklady - podle smlouvy s městem je totiž třeba postavit u centra rozšířené parkoviště, ale především vybudovat sjezd ze silnice I/13 a kvůli tomu vystavět také lávku pro cyklisty.

Herkul přesto projektu věří, jen je podle něj třeba vyčkat na oživení trhu. Jedná také s dalším investorem velkou developerskou společností. Proto také požádal o dvouleté posunutí a nabídl městu sponzorský dar sto tisíc za každý rok odkladu. Zastupitelé však žádost firmy vzali pouze na vědomí. Vedení města chce totiž zvážit i možnost, že od smlouvy odstoupí a pozemek vykoupí zpět. Což jim nyní smlouva umožňuje, byť by to mohlo být rizikové (viz infobox). „Záležitost bude teprve důkladně projednána, potřebujeme právní posouzení obou možných variant řešení a teprve následně bude rozhodnuto," dodala k tomu mluvčí Šárka Schönová.

Stejně jako Spar?

Město bude zřejmě vážit pečlivě. Jednu špatnou zkušenost už totiž s prodaným pozemkem pro obchodní centrum má. Plocha pod bývalým zimním stadionem na Lipské ulici leží ladem už několik let. Interspar, který tu chtěl stavět, zatím z republiky odešel a nový majitel se ke stavě obchodního centra moc nemá.

Městští právníci nad smlouvami
Jaké má Chomutov možnosti? Může žádosti vyhovět a lhůtu o dva roky posunout. A nebo od smlouvy odstoupit a pozemek získat zpět.
Podle materiálu zpracovaného právníky města, který má Chomutovský deník k dispozici, není ovšem druhá varianta tak bezproblémová, jak se zdá. Město by plochu získalo zpátky, ale muselo by také vrátit původní kupní cenu - cca 3,5 milionu korun. Škodu za „zmařenou investici" by firma žádat nemohla, ale je možné, že by měla nárok na zaplacení nákladů s demolicí (4,6 milionu). Protože město chtělo kino stejně zbourat, mohlo by jít o bezdůvodné obohacení (Herkul provedl demolici za město na své náklady).
V případě, že by město termín prodloužilo, firma by musela začít stavět do ledna 2017. Navíc je možné smluvně ošetřit, aby se o pozemek starala (sekala trávu například). A také by město získalo dvě stě tisíc coby slíbený sponzorský dar.