Ve Vejprtech, Novém Zvolání a Českých Hamrech prošlo výměnou požární zařízení. Ve třech obcích je celkem 57 hydrantů, z toho 23 nadzemních. Ty jsou právě nejvíc využívané a proto u nich dochází i k největšímu opotřebení.

V rámci programu přeshraniční spolupráce se Saskem se nyní zaplatila výměna čtrnácti z nich. Nové hydranty umožní snadnější přístup k vodě.