Brain fitness aneb trénování mozku ústav organizuje pravidelně od října 2012. Zpočátku se zapojovalo pár nadšenců. V současné době se stalo trénování paměti pevným bodem programu. Zájem je značný. Každý týden trénuje pamět až 40 seniorů.

S rostoucím věkem u většiny lidí klesá kognitivní (poznávací) výkonnost např. pracovní paměti a pozornosti, schopnosti rozhodovat se a jednat, prostorového vnímání či rychlosti zpracování informací. Aby tento pokles byl pokud možno minimální, nebo k němu nedocházelo vůbec, je nutné kognitivní funkce trénovat.

„V kurzech nejde jen o samotné trénování poznávacích funkcí, důležité je, aby senioři byli schopni využít techniky a strategie pro lepší zapamatování v jejich každodenním životě,“ vysvětlila manažerka kvality a zástupkyně ředitelky MěÚSS Karolína Suchopárková.

Skupinový trénink je rozdělen na dvě části. První část zahrnuje klasické kvízy, otázky všeobecných znalostí a tajenky. Druhá část využívá specializovaných počítačových programů, jež jsou zaměřeny na koncentraci, pozornost, vizuální prostorovou orientaci či rozšiřování slovní zásoby. Program navíc monitoruje úspěchy ať již v čase plnění zadaných úkolů či v jejich správnosti. Okamžitá zpětná vazba pomáhá účastníkům kurzu k dalším úspěchům.

Od dubna letošního roku MěÚSS trénink rozšířil i o individuální kurzy. Účastní se jich senioři, u nichž lékaři diagnostikovali poruchu kognitivních funkcí. Trénink je cíleně připraven na konkrétní nedostatky různých oblastí kognice. Každý uživatel má svůj nastavený profil v programu, který monitoruje stav jeho kognitivních funkcí a jeho úspěchy v práci.

V současné době se individuálnímu tréninku věnuje pět seniorů, které doporučil lékař či ergoterapeut. Patří mezi ně například lidé s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovo chorobou či s pokročilými projevy stařecké demence.

Za necelé dva roky trvání skupinových kurzů se už s jistotou podařilo potvrdit, že pravidelný trénink paměti přispívá nejen ke zlepšení paměti, ale také k lepšímu duševnímu zdraví či zvýšení soběstačnosti. Pomáhá navíc také podporovat sociální kontakty seniorů.