Využívat budou moci nejmodernějšího vybavení a metod, které pomáhají efektivnější léčbě pacientů, ale v nejednom případě zachraňují i lidské životy. Chomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu se spolupracující chomutovská nemocnice může pochlubit výrazně nižší odolností na antibiotika ve srovnání se zbytkem republiky.