„Konkrétně tohle auto bude sloužit k rozvozu jídel pro naše klienty. Povezou se jimi i polévky do budovy magistrátu ve Zborovské ulici, kde je každý všední den rozdáváme lidem bez přístřeší, a to až do jara,“ upřesnila ředitelka.

Pětimístný Renault Kangoo nahradí vůz, který už dosloužil. Iniciátorem akce je reklamní agentura Kompakt. „Začátkem letošního roku jsme zjistili, že zdejší organizace by takové vozidlo potřebovala, a tak jsme oslovili zdejší podnikatele a začali sbírat peníze,“ vysvětlil Rudolf Adam z agentury.

Všichni sponzoři, kteří se na zakoupení vozu podílejí, tak mají na vozidle svou reklamu.

„Projekt „sociální automobil“ je postaven na jednoduché myšlence. Za spoluúčasti firem a společností se snažíme vytvořit, zdokonalit a obnovit vozový park v ústavech a zařízeních, která se svou činností zaměřují na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak handicapovaných lidí,“ vysvětlil Adam.