Cisterna stála 5,5 milionu korun, přičemž většinu částky obec uhradila z dotace a finančního daru sponzora. Příspěvek ministerstva vnitra dosáhl 2,5 milionu korun, 900 tisíc korun poskytla společnost Vršanská uhelná. Zbytek doplatila obec ze svého rozpočtu.

Rajon strupčických dobrovolníků je od horské Boleboře až po Polerady. Svou základnou čítající asi 70 členů včetně mnoha dětí patří mezi největší v kraji. Kromě likvidace požárů, asistence u dopravních nehod či technických zásahů jako je například likvidace vosích hnízd, jsou pro obec hasiči užiteční i jinak.

„Dělají spoustu záslužné a užitečné práce. Pročišťují například kanály, zalévají trávníky, keře a květinové záhony či kácejí stromy," vyjmenoval strupčický starosta Luděk Pěnkava. „Nové auto jim umožní tyto úkony zvládnout lépe. A moc si přejeme, aby vydrželo jako nové co nejdéle a aby výjezdů k ohni bylo co nejméně," doplnil.