1. Co rozhodlo?

Především fakt, že soud zpětně dohledal 79 volebních lístků, které byly naprosto shodně vyplněné. Některá média uvádí, že lístky předložili stěžovatelé, což je ale nesmysl. Šlo o důslednou práci soudu. „Zaplacených“ lístků mohlo být dokonce ještě více. Soud totiž kontroloval jenom archy v napadených okrscích a ke všemu vyloučil všechny listy, u kterých byl třeba jediný křížek jinde. Zmíněných 79 bylo vyplněno naprosto shodně vždy byly zaškrtnuti všichni kandidáti ČSSD kromě čísel 3, 4, 7 a 8 (Vaňhová, Husák, Houda a Štáfková), navíc vše maximálně dvěma lidmi (podle způsobu křížků a použitých propisek). Podle soudu je taková shoda za normálních okolností nemožná.

2. Proč soud někoho nepotrestal?

Správní soud nerozhodoval o tom, kdo trestný čin spáchal nebo se na něm podílel. Jen jestli ovlivnil volby a zda se musí opakovat. Nalezení viníků už je věcí policie, která se již případem zabývá a které soud všechny podklady předal.

3. Zjišťoval soud názor ČSSD?

Ano. Jejich právní zástupce uvedl, že ČSSD se v údajném kupování voličů nijak neangažovala. S návrhy na neplatnost voleb nesouhlasil, protože podle něj stěžovatelé nepředložili dost důkazů. Argumentoval mimo jiné tím, že v napadených okrscích strana nezískala nijak výrazně víc hlasů než v minulých volbách.

4. Proč soud kontroloval lístky?

Dovedly ho k tomu podklady předložené stěžovateli. Především výpovědi dvou členek volebních komisí a několika svědků (přinesl je i Chomutovský deník, najdete je na našem webu), ale také fotografie či reportáž Chomutovského deníku. Ty samy o sobě nepotvrzovaly uplácení voličů, ale podle soudu stačily k podezření a proto se rozhodl zkontrolovat volební dokumentaci.

5. Ovlivnily by zmanipulované lístky složení zastupitelstva?

Ano. Bez toho by zřejmě ani soud nerozhodl o opakovaných volbách. V tu chvíli si museli soudci (či jejich pomocníci) hrát na statistický úřad a přepočítávali jednotlivé hlasy a výsledky bez oněch 79 lístků. Počet mandátů pro všechny strany by sice zůstal stejný, ale právě u sociální demokracie by bylo jiné složení zastupitelů. Místo Martina Krákory by se stal zastupitelem Miloň Houda.

6. Proč se píše, že soud návrhům nevyhověl?

Protože jim opravdu nevyhověl. Zákon totiž rozlišuje neplatné volby a neplatné hlasování. V prvním případě by muselo k nezákonnému jednání dojít ještě před hlasováním, což se ale nestalo. A protože stěžovatelé požadovali právě neplatné volby, musel soud jejich návrh zamítnout. Zjistil ale porušení zákona v den samotných voleb, proto rozhodl o neplatnosti hlasování. Zdá se to jako slovíčkaření, ale podstatný rozdíl je i v tom, jak budou opakované volby vypadat (viz bod 9).

7. Kdy budou nové volby?

Podle všeho na jaře příštího roku. Ministr vnitra je vyhlásí hned jak dostane rozhodnutí soudu, za devadesát dní od této doby se pak musí volby uskutečnit. Předpokládaný termín je 14. března.

8. Bude se volit v celém městě nebo jen v podezřelých okrscích?

V celém městě. Jednak proto, že soud našel shodně upravené lístky v 11 ze 40 okrsků a také proto, že město je považováno za jeden volební obvod.

9. Mohou strany před volbami vyměnit kandidáty?

Nemohou. To by se stalo pouze v případě, že by soud rozhodl o neplatnosti voleb, v případě Chomutova je však neplatné pouze hlasování (viz bod 6). Budeme proto volit stejné strany a stejné lidi, jen v jiném termínu.

Kdo mohl hlasy kupovat? Jsou kandidáti ČSSD rozhádaní a vyškrtávají se nebo je to provokace jiné strany? Kdo může ze situace těžit a kdo může na opakované volby doplatit? To jsou další otázky, jejichž odpovědi však zatím zavánějí spíše spekulacemi. Chomutovský deník se jim bude věnovat až po zjištění seriózních podkladů.

Reakce stran a hnutí na rozhodnutí o opakovaných volbách v Chomutově

PRO CHOMUTOV 

Stížnost na průběh voleb jsme podali, aby v zastupitelstvu města seděli jen demokraticky zvolení lidé. Byla naše povinnost sdělit policii i soudu, že při volbách byl nejspíš spáchán trestný čin a volby nebyly férové. Věříme, že i v nových volbách uspějeme. Naši kandidáti totiž nikoho neuplácejí a ani se nenechají koupit jakoukoliv nabídkou místních korupčníků.

Daniel Černý, lídr kandidátky PRO! Chomutov

ČSSD

Výbor místní organizace ČSSD Chomutov odmítá spojování ČSSD s v rozsudku popsanými praktikami. Konstatujeme, že pokud někdo organizoval „vykřížkování“ čtyř kandidátů z kandidátky ČSSD, poškodil tím právě ČSSD.

Krajský soud v Ústí nad Labem jednoznačně konstatoval, že se tímto nezměnil výsledek ve prospěch ČSSD.

ČSSD Chomutov jednoznačně odmítá být spojována s volebními machinacemi, a důvěřuje Policii ČR, že pokud skutečně k těmto praktikám docházelo, Policie ČR objasní jejich pachatele.

ČSSD se cítí poškozena a má obavy ze zneužití usnesení v opakovaném hlasování.

Miloň Houda, předseda VMO ČSSD Chomutov

ANO 2011

Hnutí ANO bere na vědomí rozhodnutí nezávislého soudu o neplatnosti výsledků komunálních voleb v městě Chomutov. Paradoxem celé situace je fakt, že strana, v jejíž prospěch byly volby zmanipulovány, tedy ČSSD, tímto získala „prodloužený mandát.“

I nadále je naší snahou podílet se na změnách a řádném řízení města. Doufáme, že současná „politická destabilita“ bude co nejkratší a nenastanou žádné nevratné kroky ze strany současného vedení radnice právě v tomto období, kdy se moc koncentruje pouze do rukou primátora, náměstků a rady města. Opakovaných voleb se nebojíme a zároveň apelujeme na všechny slušné lidi, kterým není město Chomutov lhostejné, aby se těchto voleb zúčastnili.

Jan Richter předseda oblasti ANO 2011 Chomutov

KSČM

Respektujeme rozhodnutí Ústeckého krajského soudu ohledně zrušení voleb v městě Chomutov. Pokud někdo jakkoliv ovlivňoval průběh voleb, měl by za to být potrestán. Doufáme, že orgány činné v trestním řízení budou konat. Myslíme si, že ti kvůli kterým byly volby zrušeny a budou se opakovat, by měli nést nejen náklady s tímto spojené, ale i úhrady všech škod, které městu vzniknou. Například hospodaření města s rozpočtovým provizoriem. Vyzýváme tímto občany města Chomutova, aby se voleb zúčastnili.

lídr Ladislav Drlý a předseda OV KSČM Chomutov Jaroslav Komínek

NOVÝ SEVER

Rozhodnutí soudu respektujeme. Některé počínání v den voleb budilo pochybnosti a je dobře, že se tím Krajský soud podrobně zabýval. Bylo by žádoucí, aby byly příslušnými orgány odhaleny také konkrétní osoby, které se na nestandardním hlasování podílely. Není úplně šťastné, že minimálně do jara nebude mít Chomutov ustanovené nové zastupitelstvo. Na druhou stranu - řada voličů, která není spokojená s povolebním vývojem a účastí KSČM v plánované koalici, může své rozhodnutí znovu pečlivě zvážit.

David Dinda, lídr hnutí Nový Sever

TOP09

Vítáme usnesení krajského soudu a věříme, že tímto celá záležitost nekončí, ale naopak že celá ostuda vyústí v obvinění konkrétních osob. Vzhledem k tomu, že jsme stížnost podávali spolu s dalšími fyzickými osobami jako jediný politický subjekt s jasnou politickou zodpovědností, žádáme spoluobčany o pochopení nastalé nepříjemné situace a dále je žádáme, aby přišli znovu a v hojném počtu vyjádřit svou vůli. Opakování slabé účasti z neplatných voleb by opět nahrávalo zejména organizovaným strukturám z dob minulých.

David Tejml, předseda MO TOP09 Chomutov