Fakt č.1: Alexandr Novák měl v prosinci nastoupit do vězení. Fakt č. 2: Nenastoupil. Fakt č. 3: To je běžně bráno jako maření výkonu úředního rozhodnutí. Fakt č. 4: U Alexandra Nováka nikoli. Otázka č. 1: Proč?

Policejní svodky jsou plné případů, kdy uniformovaní muži narazí na výtečníka, který se vězení vyhýbá. V takovém případě ho zatknou a za mříže putuje s eskortou. Proč to u Nováka neplatí? „Policie v takových případech reaguje až na vyrozumění soudu," osvětluje chomutovská policejní mluvčí Marie Pivková. A zdejší soud žádný příkaz nevydal.

Odklad? Ještě ho nemá!

Všeobecně rozšířený omyl je ten, že na čtyři roky odsouzený exsenátor dostal odklad kvůli zdravotnímu stavu. Nedostal. Pouze o něj žádá. Taková žádost ale nemá odkladný účinek, takže Novák do vězení nastoupit měl, zdraví nezdraví.

Kdyby soud chtěl…

To nakonec potvrzují i někteří soudci. „Kdybych měl obdobný případ na starost já a jakmile by dotyčný nenastoupil do výkonu trestu, pokud by zrovna neležel v akutním stavu v nemocnici, bez dalšího bych vydal příkaz k dodání dotyčného do výkonu trestu," uvedl již před časem pro server iDnes.cz teplický soudce Miroslav Čapek. Podle něj by nic nemělo bránit tomu, aby stav dotyčného mohli lékaři posoudit přímo ve vězení.

Podobně uvažuje i soudkyně ústeckého krajského soudu Kamila Elsnicová. „Pokud odsouzený do výkonu trestu nenastoupil ve lhůtě určené mu soudem a není toho času hospitalizován, pevně doufám, že už je na jmenovaného vydán příkaz k dodání do výkonu trestu," řekla stejnému serveru soudkyně.

Z toho se dá usuzovat, že kdyby chomutovský soud chtěl, už by Nováka za mříže dostal. Ale postupuje opatrněji. Není divu, u tak sledovaného případu se nesmí šlápnout vedle.

Nedá se však ani říci, že by hrál Novákovi na ruku. Vězeňská služba například odklad doporučila, ale soudce si vyžádal znalecký posudek. Pak rozhodne, zda Novák odklad dostane či nikoli. „Do rozhodnutí o odkladu za těchto okolností není důvod k vydání příkazu k dodání do výkonu trestu. Momentálně z pohledu současného stavu věci odsouzený nemaří výkon úředního rozhodnutí," je přesvědčená místopředsedkyně chomutovského soudu Lenka Chalupová.

Rozhodnout by se navíc mělo brzy. Již v pátek 15. února měl soudce znalecký posudek dostat na stůl.

Hrozí další trest?

Co když se zjistí, že Novákovo zdraví mu vůbec nebrání nastoupit do vězení? Bude někdo řešit, že si z vlastní vůle nástup o pár měsíců protáhnul? Podle Chalupové se na to nyní nedá odpovědět. Záleží prý na následném posouzení, zda existovalo podezření, že se exstarosta od prosince 2012 dopouštěl maření výkonu úředního rozhodnutí. „V současné době by úvahy na toto téma byly pouhou spekulací," dodala soudkyně.