Šafaříkova ulice se výrazně změní. Díky jednosměrkám tu přibudou desítky parkovacích míst. Změn bude ale více a dotknou se i navazujících ulic.

Zásadní pro řidiče bude fakt, že ulice se stane jednosměrnou. A to z obou stran, z Blatenské i Rooseveltovy ulice. Obě jednosměrné části se setkají v Jiráskově ulici, kterou se může jezdit také jen jedním směrem, a to do Husovy ulice. To bude jediný výjezd z této čtvrti.

Po celé délce Šafaříkovy ulice je dnes středový pruh s lampami. Ten zmizí a díky tomu vzniknou na krajích silnice parkovací místa. Na jedné straně se bude parkovat šikmo, na druhé podélně. Dohromady by tu mělo být sto čtyřicet parkovacích míst. Mezi Blatenskou a Jiráskovou vznikne také malá „šikana", která přinutí řidiče zpomalit. Stavebníci také opraví chodníky, vybudují nové veřejné osvětlení a vysadí stromy.

Proměnou projde i zmíněná Jiráskova ulice, dostane nový asfaltový povrch a vzniknou tu opět další parkovací místa. Součástí zakázky je pak i oprava části Hornické ulice, která vede kolem základní školy. Také tady přibudou parkovací místa, vznikne dopravní záliv a zvýšený přechod vedoucí do školy.

S rekonstrukcí by se mělo začít zhruba za čtrnáct dní. Letos se zřejmě stihne jen část od Blatenské ulice, směrem k Rooseveltově je totiž Šafaříkova ještě rozkopaná. Pokládá se tu nové potrubí na plyn, vodovod a kanalizaci. Další části rekonstrukce by měly navázat v dubnu příštího roku.

Celková rekonstrukce bude stát město zhruba osmnáct milionů korun, výběrové řízení vyhrálo sdružení firem AMP Chomutov a SaM (Silnice a mosty).