Před rokem byl chomutovský magistrát připravený vyplatit společnosti CV Relax za majetek na Kamencovém jezeře více než 32 milionů korun. Krátce nato ale obrátil. Znalecký posudek prý obsahoval chybu. Nově uvažuje o dvaceti milionech.

„Po zhruba deseti měsících budou zastupitelé znovu schvalovat návrh na vypořádání majetku se společností CV Relax, které byla před dvěma lety vypovězena smlouva na podnájem areálu Kamencového jezera,“ potvrdil mluvčí magistrátu Tomáš Branda.

Tentokrát ale chtějí jednat o částce, která je skoro o třetinu nižší. Rada města totiž zastupitelům doporučila, aby se řídili znaleckým posudkem s nejnižší odhadní cenou.

Loni v dubnu mělo zastupitelstvo schvalovat částku převyšující 32 milionů korun, která také vycházela ze znaleckých posudků. Obě strany o ní jednaly celé měsíce. Jak město, tak i právní zástupce společnosti CV Relax Daniel Volák tehdy shodně tvrdili, že jde o slušný kompromis. Když však o částce měli jednat zastupitelé, chomutovský primátor upozornil, že jsou ve znaleckém posudku zásadní nesrovnalosti, ze kterých plyne, že by cena měla být nižší. Město si nechalo zpracovat druhý kontrolní posudek a jednání se tak vrátila na začátek.

Jak je s novou sumou spokojena protistrana, zatím není známo. Chomutovský deník se snažil zkontaktovat jediného akcionáře společnosti CV Relax Zdeňka Fojtíka, který ale své stanovisko do uzávěrky neposkytl. Jeho právní zástupce se nemohl vyjádřit, protože je do příštího týdne v zahraničí.

Průtahy škodí všem

Současná situace je nepohodlná pro obě strany. Jedna chce vyplatit, druhá by ráda volnou ruku při nakládání s areálem. „Jednání jsou vleklá, město chce v areálu pořádat nejrůznější sportovní a kulturní akce a to není možné, když ani záchodky nejsou v jeho majetku,“ přiznal náměstek primátora David Dinda. Průtahy navíc mohou mít vliv na další rozvoj areálu, jehož další podobu promýšlejí kreativci v architektonické soutěži.

Společnost CV Relax získala Kamencové jezero i s příslušenstvím do pronájmu v roce 2008. Mělo to být na dlouhých padesát let. Radnice o tom rozhodla za vedení primátorky Ivany Řápkové, která byla stejně jako Zdeněk Fojtík z ODS. Když v roce 2016 hrozilo, že provozovatel areál přes sezonu neotevře, město nájemní smlouvu předčasně vypovědělo.

Teď je však na něm, aby firmě vynahradil investice do areálu. CV Relax už inkasoval 7,5 milionu za pokladní a odbavovací systém, datové rozvody, vybavení chatek a další majetek nezbytně nutný k provozu areálu. Na „doplatku“ za zhruba třicet staveb, mezi které patří objekt Marína, grill bar, pět veřejných toalet či nemovitosti v areálu Banda, však město i společnost složitě hledají shodu. Na začátku se hovořilo o 80 milionech, pak o čtyřiceti a 34 milionech, které byly v závěru pokrácené o dotace, které provozovatel čerpal z kraje.

Město v posledních dvou letech do Kamencového jezera investovalo téměř šedesát milionů korun. Vyžádaly si je rekonstrukce a opravy zanedbaného majetku a především také nové centrální molo, které je republikovým unikátem. Není ukotvené ke dnu, ale pluje po hladině.