Když se pracovníci dluhové poradny v Ervěnicích v Jirkově poprvé setkali s paní Janou, byla po všech stránkách na dně. Žena trpěla roztroušenou sklerózou v její nejhorší podobě. To znamená, že byla nepohyblivá s poruchou výslovnosti a horšícím se zrakem. Měla syna s mentálním postižením a manžela alkoholika, který ji bil a zanedbával péči o ni. Rodina byla zadlužená, byt plný nepořádku a na zápach si stěžovali i sousedé ve společenství vlastníků jednotek.

Pracovnice sociální poradny ji poprvé navštívily, když ležela v nemocnici na oddělení následné péče a byla ve špatném psychickém rozpoložení. Řešily s ní problémy s bydlením, zajistily psychoterapeutickou podporu a vzhledem k její víře také pastorační péči. Posléze pracovaly na zajištění příjmu. Provedly ji dědickým řízením po manželovi, který náhle zemřel, pomohly jí zbavit se dluhů z něj plynoucích, zajistily jí vdovský důchod, zřídily bankovní účet a pomohly s komunikací se slovenskou stranou, aby jí invalidní důchod převedla do České republiky. Syn musel být vzhledem k postižení a stavu matky umístěný do dětského domova.

Na zámku Pětipsy pomáhali s pracemi zaměstnanci norské ambasády v čele s velvyslancem Robertem Kvile.
Norové se chopili motyk a krumpáčů. Pomáhají s obnovou zámku Pětipsy

„Byl to komplexní případ, kdy jsem kolikrát narážela na své hranice,“ uvedla v souvislosti s touto záležitostí pracovnice jirkovské poradny Valentýna Štěrbová. „Po celou dobu jsme ale využívali mezioborovou spolupráci, kdy každý odborník mohl svou profesionalitou posunout případ dál,“ doplnila.

Právě na základě této a dalších podobných zkušeností rozšiřuje Městský ústav sociálních služeb Jirkov pole působnosti této poradny. Je to za pomoci Norských fondů, které na projekt uvolnily téměř 4 miliony korun. Využity budou na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a na poskytování ochrany a pomoci jeho obětem. Díky této dotaci sociální poradna posílí o dalšího sociálního pracovníka, zajistí pro své klienty zdarma právní pomoc, psychoterapeuta a mediaci, která je rychlejší než soud.

Dluhy vážou další problémy

Původně byla sociální poradna zaměřená především na dluhy. Odborníci v jirkovském MÚSS si ale uvědomovali, že je tato oblast provázaná s dalšími negativními jevy. „V průběhu splácení závazku se projevují další problémy,“ nastínila ředitelka Eva Šulcová. „Klient ztratí práci, děti zlobí, vzniknou partnerské problémy. Závažných sociálních situací je hodně a všechny vedou k tomu, že si lidé řeknou, nemá to cenu. Proto vznikla poradna, abychom je podrželi po dobu splácení dluhů a oni věděli, že je čeká lepší život,“ doplnila.

Peníze z Norska znamenají pro poradnu jistou záchranu. Její financování totiž končilo a chyběla návaznost. „Zůstalo nám ale 286 osob bez podpory,“ podotkla vedoucí sociální práce Karolína Suchopárková. „Proto jsme využili tuto dotační výzvu, která měla široký záběr a my věděli, že máme možnost pomoci v mezioborové oblasti, sdílení vzdělávání a šíření dobré praxe,“ doplnila.

Partnery ústavu jsou v tomto projektu město, městská policie, psychiatrická léčebna Petrohrad a dále také Střední zdravotnická škola z chomutovského ESOZ a Vyšší škola energetická, sociální a zdravotnická Most. Jejich žáci se v rámci vzdělávání setkávají s tématem domácího násilí. Díky zapojení do projektu získají během studia schopnosti, které budou základním kamenem pro výkon profese sociálního pracovníka a zdravotní sestry.