Vodohospodáři to udělají schválně. Plánují totiž jez zrekonstruovat a k tomu potřebují pořádně prozkoumat jeho současný stav. „Stavebnětechnický průzkum bude probíhat 12., 18. a 19. srpna 2015," upřesnil Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Odborníci budou pro Povodí Ohře zjišťovat kvalitu povrchových i vnitřních konstrukcí, aby bylo možné vyprojektovat odpovídající technické řešení. V rámci průzkumných prací odvrtají vzorky betonů a zjistí další podrobnosti o stavebních konstrukcích.

Hladinu vody v daném místě vodohospodáři sníží díky malé vodné elektrárně na pravém břehu. Právě přes ní budou vodu pouštět. Ta bude tuhle mít mimořádnou manipulaci povolenou příslušným vodoprávním úřadem. V běžném provozu totiž elektrárna hlídá pravý opak jez musí být vždy pod vodou.

Kontrolu rybí obsádky v území s dopadem snížení hladiny vody v Ohři bude provádět Český rybářský svaz.

Srpnové sucho a tím pádem málo vody v řece lidem z Povodí Ohře nahrává. „Pro průzkumné práce jsou v tomto období nejvhodnější průtoky," potvrzuje Svejkovský. V opačném případě by museli vodohospodáři stavět nad jezem jímky, což by bylo náročné a drahé.