V Oblastním muzeu v Chomutově bude výstava od 22. září do 11. listopadu (vernisáž 22. 9. v 11 hodin) s názvem Velká válka a naše legie. V Oblastním muzeu v Lounech zase od 25. září do 25. listopadu (vernisáž 25. 9. v 17 hodin) výstava Legionáři Lounska za samostatnost Československa. V Oblastním muzeu v Mostě pak od 18. října do 31. března roku 2019 (vernisáž 18. 10. v 17 hodin) výstava Mostecko 1918: Vznik ČSR a Provincie Deutschböhmen.

Rok 1918 v Ústeckém kraji byl specifický svým průběhem, který ovlivnilo v té době zde žijící početné německé obyvatelstvo. Projekt ukazuje říjnové události roku 1918 v různých kontrastech, ať již se jednalo o české Louny, německý Chomutov či národnostně smíšený Most. Výstavy také reflektují fenomén provincie Deutschböhmen, pokus českoněmecké politické reprezentace zůstat součástí poválečného Rakouska.