Město zatáhlo za brzdu. Uplynulé dva ročníky participativního rozpočtu v Chomutově ukázaly, že se investiční akce navržené veřejností nedají stihnout během jednoho roku. Vzalo si tedy čas navíc. Zastupitelé posvětili, že se bude vyhlašovat jen jednou za dva roky.

Letos zvítězilo deset návrhů, co vylepšit v ulicích města, všechny jsou ale ve fázi příprav a ani jeden tak nebude dokončený s posledním dnem roku. Dotažené nejsou dokonce ani stavby z prvního ročníku, který město vyhlásilo loni. Z celkem třinácti jsou dvě stále rozpracované.

„Agenda, která je s tím spojená, je časově náročná a složitá, a tak se realizace natahuje do dalšího roku. Pro odbor investic jsou to samostatné investiční akce nad plán, který standardně mají, a musí si je přerozdělit mezi sebe. Více lidí nemáme,“ vysvětlil, kde je problém, náměstek chomutovského primátora David Dinda (Nový sever). „Proto by bylo vhodnější dát tomu více času a nechat mezi ročníky větší časové rozestupy,“ navrhl na posledním jednání zastupitelů.

Návrh podpořila projektová manažerka města Jana Tröglová. „Myslím, že i pro image projektu je velmi důležité, abychom dokončili jednu fázi, než začneme další. Například v Děčíně participativní rozpočet protáhli na osmnáct měsíců,“ nabídla srovnání. Vedle toho navrhla, aby se jeden rok vyčlenil na přípravy, které zahrnují vypracování projektové dokumentace a stavební povolení, a další na realizaci. „Jinak v horizontu šesti měsíců, které na to máme, opravdu není v našich silách všechny projekty zvládnout,“ upozornila.

Dosud byla praxe taková, že několik měsíců z ročníku ukrajoval rozjezd. Nejdříve bylo potřeba návrhy přihlásit, následovala fáze jejich obhajoby na veřejných projednáních a konečným filtrem bylo hlasování, z něhož vzešly vítězné návrhy. Teprve poté se jich mohli ujmout pracovníci magistrátu. 

Pět nebo deset milionů?

Návrh, aby projekt zpomalil, rozporovala opozice. „Připadá mi, že o ten jeden rok ochuzujeme občany města. Slíbili jsme, že jim dáme pět milionů korun, aby o nich mohli rozhodnout,“ namítl Vladimír Koten z PRO Chomutov. Jeho protinávrh zněl, že bude do rozpočtu jednou za dva roky uvolňováno ne 5, ale 10 milionů korun.

Jak oponoval náměstek Dinda, město by se tím ale dostalo do podobně obtížné situace, v jaké je dnes. „Znamená to, že by nabyl počet projektů a my bychom byli ve stejné patové situaci,“ zdůraznil.

Marián Bystroň (PRO Chomutov) se zajímal, proč město nepřijme tolik lidí, aby bylo možné práci stihnout. Podle náměstka Dindy je však dlouhodobou strategií města nenechat úřad bobtnat. „Samozřejmě kdyby zastupitelstvo chtělo, aby se pokračovalo jako dosud, další návrh by zněl, že je třeba přijmout lidi. Druhá věc ale je, že na trhu práce nejsou,“ doplnil náměstek.

Po diskuzi většina zastupitelů zvedla ruku pro přibrzdění participativního rozpočtu a zachování částky pěti milionů korun. Napříště ho chce město vyhlásit v dalším roce, přičemž čas na dotažení všech investic bude do roku 2020.