Račetice jsou vesnicí, kde se daří nejen cibulářům, ale také dalším zemědělcům. Hlavní roli ovšem ve vesnici v poslední době sehrávají okurky a jejich pěstitel, německá rodinná firma Huber, která sběrem zaměstnává takřka dvě stě brigádníků z Rumunska. Místní si stěžují na to, že dělají nepořádek, hluk a plení jim zahrady. Na kontrolu přišla cizinecká policie a inspektorát práce v doprovodu dalších úřadů.

Společnost Huber hospodaří na pozemcích pronajatých od místního zemědělce přibližně deset let. Vesničané jsou tedy zvyklí na brigádníky, kteří přijíždějí sklízet okurky. Vadí jim však jejich rostoucí počet, letos jsou jich téměř dvě stovky, což je v obci, která má zhruba čtyři sta stálých obyvatel, znát.

„Mojí kamarádce se dobývali na zahradu, chodí na brambory a rajčata. Další kamarádka na zahradě nenašla jediné rajče a slunečnice měla polámané,“ zmínila Jarmila Dobročaniová. „Také se přehrabují v popelnicích a odpadky rozhazují kolem. Hlavně už se ale bojíme pouštět samotnou domů naši dvanáctiletou vnučku, která bydlí na druhém konci vesnice. Člověk neví, co od nich čekat, zvlášť když se napijí. Jsme znechucení, máme strach a lidé chtějí sepsat petici, že je tu nechceme,“ říká žena, která ve vesnici žije od narození a dnes je v důchodovém věku.

Vedení obce se zlobí

Na problémy spojené s brigádníky z ciziny upozorňuje na webu Račetic i hlava obce. „Nelze nikomu zakazovat podnikání v obci. Potud chápu vše, co firma v Račeticích činí. Pokud svou činností nebude omezovat občany a jejich život v obci, pokud nebude zavdávat možnost rabování popelnic a toulání se po obci, kdy se pak občané cítí nejistí a mají obavy o svou bezpečnost a ochranu majetku,“ zdůraznil starosta Vlastimil Hofman.

Spolu s místostarostou se zhruba před týdnem zúčastnil kontroly, kdy zaměstnavatele navštívili policisté s cizineckou policií, inspektory práce a dalšími úřady. Svá zjištění pak zveřejnil na webu.

„Ubytovací kapacita byla výrazně překročena, povoleno je 89 lůžek, ale aktuální stav brigádníků je 196. Pro tento počet není k dispozici dostatečné hygienické zařízení a při současných vedrech může s velkou pravděpodobností dojít i ke vzniku zdravotních potíží ubytovaných,“ zhodnotil starosta.

„Stav ubytování a hygienického zařízení je katastrofální a ubytovatel také neplatí poplatek za ubytovací kapacity podle obecní vyhlášky,“ doplnil místostarosta Jiří Vavřík. „Někteří brigádníci nebyli řádně evidováni na úřadu práce a v době kontroly u sebe neměli osobní doklady. Byli na místě pokutováni policií,“ dodal.

Závěr kontroly ze strany policie a dalších institucí zatím není znám. „Kontrola, která byla zaměřená na případný nelegální výkon práce, ještě není ukončená,“ upozornil vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj Aleš Kalvoda s doplněním, že celý proces může trvat týdny až měsíce.

Za německou společnost Huber jedná v Česku s úřady Martin Rosa. Ten je také přesvědčený, že firma plní své povinnosti vůči obci i státu. „V letošním roce je podle mého názoru nejméně problémů se zaměstnanci za celou dekádu. Pokud byl nějaký problém, například odpadky kolem ubytovny či utržená jablka ze zahrádky, tento nebo jakýkoli jiný problém pan starosta nahlásil a společnost ho v nejkratší možné době vyřešila. Letos jsme řešili asi tři věci,“ uvedl Rosa.

Naopak se domnívá, že přítomnost brigádníků obci prospívá, protože své peníze utrácejí v místním obchodě a hospodě. „Letošní sezóna se blíží rychle ke konci a společnost Huber se domluvila se zástupci obce na jednání o dalším podnikání a například snížení počtu pracovníků,“ dodal Rosa.